SAMARBEJDET OM EN GOD SKOLESTART – for alle børn i Roskilde Kommune

En god start i skolen er vigtig for børns samlede læringsforløb.

Det er dagtilbuds og skolers opgave at sikre alle børn sammenhængende læringsforløb og en god overgang. Dette materiale skal hjælpe dagtilbud og skoler til at opnå dette. Materialet er således et, som ledere og medarbejdere i dagtilbud og skoler i Roskilde Kommune skal bruge i forbindelse med hvert enkelt barns overgang fra dagtilbud til skole. Det er en revidering af den fælles overgangsmodel ”Overgangen mellem dagtilbud, skole og SFO – pædagogiske forbindelser”, kendt som Den lyseblå mappe, der blev indført i 2008 og er samtidig en del af Byrådets strategi for at skabe sammenhæng og vellykkede overgange gennem hele 0-17- årsområdet, kendt som Broen.

Sammenhæng mellem dagtilbud og skole understøttes også i Dagtilbudsloven og i Folkeskoleloven, hvor der er en klar sammenhæng mellem de seks indholdstemaer i de pædagogiske læreplaner for 0-6 års dagtilbud og de seks kompetenceområder for undervisningen i børnehaveklassen. Dette fremmer mulighederne for at tilrettelægge læringsforløb, der ligger i forlængelse af hinanden, med fokus på børnenes læringsprogression fra dagtilbud og videre i skolen.

En god skolestart bygger på et forpligtende samarbejde mellem dagtilbud og skoler, både blandt ledere og blandt medarbejdere. Barnet skal være i centrum gennem hele overgangsforløbet og – sammen med det fælles læringsgrundlag i dagtilbud og skoler – være udgangspunkt for de mål og aktiviteter, der arbejdes med frem til, under og efter skolestarten. Du kan se hele Roskilde Kommunes læringsgrundlag på roskilde.dk og Intra.