VELKOMMEN

En god start i skolen og en god overgang mellem dagtilbud, skole og SFO er vigtig for børns samlede læringsforløb. Børns oplevelse af tryghed og passende nye udfordringer er vigtig for, at børn får en god overgang.

Samarbejdet om børns gode overgang fra dagtilbud til skole er en løbende proces uden en egentlig begyndelse eller slutning. De store børn i dagtilbud forbereder sig og kigger frem – de yngste børn i skolen er både godt på vej i starten på noget nyt og mindes og kigger tilbage. Personalet omkring børnene i dagtilbud, skoler og SFO skal derfor hele tiden samarbejde og udvikle deres praksis.

Materialet En god skolestart for alle børn i Roskilde Kommune er udviklet til at støtte samarbejdet om at give alle børn en god overgang. Det indeholder beskrivelser af de rammer og mål, der er for samarbejdet samt inspiration og redskaber til ledere og medarbejdere i dagtilbud, skoler og SFO. Materialet opdateres løbende på Intra. Væsentlige ændringer vil også blive kommunikeret direkte til ledere i dagtilbud og skoler.