Hvem er vi

Mediepædagogisk Center 2017

Velkommen til vores blog. Vi er et gratis tilbud til alle daginstitutioner og dagplejere i Roskilde kommune. Vi er til for at hjælpe og give sparring til så mange institutioner som muligt og på så mange forskellige måder som muligt.

Vi kommer gerne ud på diverse møder heriblandt ildsjælemøder, personalemøder og forældremøder for at inspirere og idéudveksle viden om og brugen af digitale medier i pædagogisk praksis. Vi vil gerne bruges i jeres praksis sammen med børnene fx i nuværende eller kommende forløb, hvor digitale medier ønskes inddraget.

Vi håber, at I via denne blog kan finde inspiration og hjælp til at bruge digitale medier i jeres praksis og samtidig vil bruge Mediepædagogisk centers kompetencer til både små og store forløb, projekter og diverse aktiviteter.

Mediepædagog med konsulentfunktion:

523184ED-FDD4-4F31-8C3E-4453E82741AD

Petter Wibroe

Mobil : 2912 8083

Mail : mediepaedagogik@roskilde.dk

Mail: petterw@roskilde.dk

Mediepædagog i mediepædagogisk center, Pædagog, certificeret APD konsulent.

Petter har særligt fokus på digitale medier, procesorienteret pædagogik, kompetenceudvikling af pædagogisk personale og krop og bevægelse i børnehøjde. Petter holder både inspirationsoplæg og workshops for ledere, konsulenter, pædagogisk personale og forældre.


Pædagog:

Mette

Mette Eiersted

Pædagog i Børnehuset Knolden, Pædagog.

Mail: mettee@roskilde.dk

Mette har særligt fokus på brugen af digitale medier i arbejdet med vuggestuebørn. Hun kan især bruges til ideer til projektforløb hvor digitale medier skal bringes i spil, og hun har stor viden om brugen af projektor og Easiscope (digitalt mikroskop). Mette holder gerne små oplæg og workshops både i eget børnehus og hos jer.


Pædagogmedhjælper:

Morten-medie

Morten Jepsen

Pædagogmedhjælper i Børnehuset Hanen.

Morten har særligt fokus på den digitale leg, digital dokumentation og inspiration til hverdagen med digitale redskaber. Morten holder gerne små inspirationsoplæg både i eget børnehus og hos jer.